Amacımız

Amacımız, Türkiye’de var olan tüm kütüphaneleri;

 • Kütüphane adı
 • Kütüphane adresi
 • Kütüphane türü
 • Kütüphane şehri
 • İletişim numarası
 • E-mail adresi
 • Web sayfası
 • Kütüphane otomasyon sistemi
 • Personel sayısı
 • Materyal sayısı
 • Kitap sayısı
 • Görsel-işitsel materyal sayısı
 • Süreli yayın sayısı
 • Kütüphane konumu
 • Bina bilgileri

vb. alanlar yer alacak şekilde listelemektir.