ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Section Title

2020-11-07

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemiz Ankara içi ilçelere dağılmış çok sayıda yerleşkeden oluşmaktadır. Buna paralel olarak da bilgi hizmetleri Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Uygulama Merkezi düzeyinde bazı fakültelerimizde ise bölüm düzeyinde hizmet verir durumdadır.

Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı birim kütüphaneleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon amaçlı olarak ve 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ve 14 Ekim 2001 tarih ve 24553 sayılı Resmi Gazetede de yayımlanan “Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönetmeliği” kurulmuş; halen Daire Başkanlığı birim kütüphaneleri arasında eşgüdüm ve koordinasyon amaçlı olarak ve 07/10/1983 tarih ve 124 sayılı “Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname” ve Ankara Üniversitesi Senato’sunun 16.12.2016 tarih, 446 sayılı toplantı ve 3787 sayılı kararı “Ankara Üniversitesi Kütüphaneleri Yönergesi” ile Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu binasında hizmetlerini sürdürmektedir.

Bilgi kaynaklarının satın alınması, dergi aboneliklerinin gerçekleştirilmesi, bütçelendirilmesi, elektronik veri tabanı hizmetleri, Üniversitemiz Kütüphane Otomasyon Programı ile ilgili işlemler, açık erişim sistemi ve çevrimiçi yayınevi hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Ankara Üniversitesi fakülteleri, enstitü, yüksekokulları ve araştırma ve uygulama merkezleri kütüphaneleri verdikleri hizmet açısından Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı çalışırken, idari hizmetler açısından kendi birimlerine bağlıdır.

Kütüphane Bilgileri

İl
Ankara
Adres
Dağevi, Kırıkkale, İç Anadolu Bölgesi, Türkiye
Telefon Numarası

Harita