Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Section Title

Merkez-Kutuphane-Turkce-Elektronik-Kaynaklari

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılından 2004 yılına kadar İ.İ.B.F. bahçesinde bulunan 2000 m2 lik binasında hizmetlerini sürdürmüştür. 27 Mayıs 2004 tarihinden itibaren Gazi Üniversitesi Rektörlük Kampüsü içinde bulunan 11.000 m2 lik binasında hizmet verilmeye başlanmıştır.Kütüphane hizmetleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından merkezi olarak yürütülmektedir.Merkez Kütüphane Üniversitemiz öğrencileri ile Akademik ve İdari Personeline üye olmak koşuluyla kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunmaktadır. Ayrıca, fiziki mekan yetersizliği nedeniyle diğer üniversitelerin akademik personelleri ve kütüphane protokol kullanıcıları haricinde kullanıcı kabul edilememektedir.Merkez Kütüphane koleksiyonunda 249.492 adet kitap, 82.245 adet ciltli dergi, 12.569 adet yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 344.306 cilt yayın bulunmaktadır. Abone olunan süreli yayın sayısı 50 adettir. 2020 Haziran ayı itibarı ile 70.845 adet elektronik dergi, 321.344 adet elektronik kitap, 3.816.953 adet yabancı elektronik tez, 17.135 adet Gazi Üniversitesi’nde yapılmış elektronik tez, 16.276 adet kitap dışı materyal ve 112 adet veri tabanına erişim sağlanmaktadır. Her yıl koleksiyona 15.000 – 20.000 cilt yeni yayın eklenmektedir.Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunan Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili kitaplar NLM (National Library of Medicine), diğer konulardaki kitaplar LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre açık raflarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.

Merkez Kütüphanede okuyucuların, 119 bilgisayar ile online veri tabanlarından yararlanmaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları, bilimsel amaçlı internet kullanmaları ve OPAC terminaller üzerinden kütüphane kataloğunu taramaları mümkün olabildiği gibi, Merkez Kütüphane web sayfası ile de kütüphaneye gelmeden bulundukları fakültelerden Merkez Kütüphane kataloğunu taramaları, abone olunan elektronik dergileri kullanmaları ve online veri tabanlarından yararlanmaları mümkündür.Merkez Kütüphane koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için “Kütüphanelerarası İşbirliği” yoluyla yurtiçi ve yurtdışındaki kütüphanelerden ödünç kitap getirtilerek öğretim üyelerinin ihtiyaç duydukları yayınlara ulaşmaları sağlanmaktadır.Üniversitemize yeni başlayan öğrencilere kütüphane hizmetlerini ve bilgi kaynaklarını tanıtmak amacıyla her eğitim yılı başında oryantasyon programları düzenlenmektedir.

Kütüphane Bilgileri

İl
Ankara
Adres
Bandırma Caddesi No:6/12 06560 Yenimahalle/ANKARA
Email Adresi
Website Adresi
Telefon Numarası

Personel & Koleksiyon Bilgileri

Toplam Personel Sayısı
50
Toplam Materyal Sayısı
250.000

Harita