Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi

Section Title

1634287747008

Tarım ve Orman Bakanlığı Kütüphanesi

Kütüphanemiz Bakanlık bünyesinde personelin mesleki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla ilk kez Neşriyat ve Tanıtma Müdürlüğü bünyesinde 1954 tarihinde kurulmuştur.

Daha sonraki süreçte kütüphanemiz 1985 yılında Mülga 3161 sayılı Kanununun 21/d maddesi ile “Yayın Dairesi Başkanlığı” bünyesinde “Ziraî arşiv, dokümantasyon ve kütüphane hizmetlerini yürütme” görevi ile yapılandırılmıştır. 1991 yılında Bakanlığın yeniden yapılanmasını içeren 441 sayılı KHK ile de Yayın Dairesi Başkanlığı bünyesinde aynı görevlerle mevcudiyetini sürdürmüştür. Bu yapılanma süreci, 1985 yılında Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) arasında yapılan "Zirai Dokümantasyon / Bilgi Merkezi" Projesi anlaşmasına dayanmaktadır.

2000’li yıllarda bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bir yandan klasik kütüphanecilik faaliyetlerimiz sürdürülürken diğer yandan da bu hizmetlerin dijital dünyaya taşınması ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. 2000’li yılların başlarında ilk etapta kütüphane kataloğu internet kullanıcılarının erişimine açılmış, ilerleyen yıllarda da başlattığımız büyük dijitalleştirme projesi ile kütüphanemizde önemli oranda kaynak açık erişim ilkeleri çerçevesinde ve ücretsiz olarak okuyucu hizmetine sunulur hale getirilmiştir.

Halihazirda kütüphanemiz, Merkez, Süreli Yayınlar Koleksiyonu, Osmanlıcalar ve Nadir Eserler Koleksiyonu, Söğütözü Koleksiyonu muhteviyatları ile Yenimahalle ve Söğütözü kampüslerimizde üç ayrı lokasyonda hizmet vermektedir.

Kütüphane Bilgileri

İl
Ankara
Adres
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Gayret Mah. Bankacılar Cad. No: 10 Yenimahalle
Telefon Numarası
Sosyal Medya Hesapları

Harita